Jdi na obsah Jdi na menu
 


Endometriozu lze rozdělit na tzv vnitřní a vnější formu.


Vnitřní endometrioza – částečky endometria – sliznice děložní – přestupují z povrchu dutiny děložní , kde se typicky nachází, do děložní stěny, kde vytváří bolestivá patologická ložiska, neboť podléhají stejným změnám odpovídajícím menstruačnímu cyklu, tj. měsíc co měsíc v malém množství krvácí do svého okolí a vyvolávají v děložní svalovině obrannou zánětlivou bolestivou reakci. Děloha je mírně zvětšena, prosáklá, lehce bolestivá, s typickým nálezem při ultrazvukovém vyšetření. Pacinetka může trpět bolestivou menstruací a bolestí v malé pánvi

Vnější endometrioza znamená výskyt patologických ložisek mimo dělohu. Typicky se nejčastěji setkáváme se třemi formami:

Peritoneální – postihuje pánevní pobřišnici. Patří k nejčastějším formám , typickými příznaky jsou pánevní bolestivost, bolest při pohlavním styku. Prochází postupně několika stadii vývoje. Od červené-aktivní formy, kdy laparoskopicky vidíme četná bohatě prokrvená ložiska endometriozy na pobřišnici s bohatou novotvorbou cév , která podléhají stejným menstruačním změnám jako v dutině děložní, tj krvácí do svého okolí a vyvolávají zánětlivou bolestivou reakci organismu. Postupně se  mění v modrou formu již méně prokrvenou až následně v bílou jizevnatou formu, kdy aktivní endometriozu vidíme již jen  mikroskopicky v okrajích  postižení.  Důležitějším, než vzhled ložisek je hloubka postižení tkáně. Zde rozlišujeme tzv povrchovou formu a hlubokou formu. Především hluboká forma – pronikající více jak 5 mm pod povrch pobřišnice je ta, která se projevuje bolestivými, nepříznivými příznaky. Následkem jizevnatých procesů se mohou na pobřišnici vyskytovat i defekty v podobě trhlin.

Ovariální – postižení vaječníku,  tato forma se vyskytuje v podobě tzv. endometriozních cyst, kdy dochází ke vchlípení původně povrchového ložiska endometriozy vaječníku do nitra ovariální tkáně a následně opakovaným krvácením do již uzavřené endometriozní cysty k rozvoji cystického ložiska s tmavě krvavým obsahem připomínajícím čokoládu.

Endometrioza rektovaginálního septa – je nejvíce problematickou formou endometriozy. Je považována za hlubokou formu endometriozy. Vyskytuje se v podobě uzlů endometriozy, které se nachází v tzv. rektovaginální přepážce – tj. tkáni  mezi zadní poševní stěnou a přední stěnou rekta. Většinou je extremně bolestivá, nepodléhá zcela závislosti na menstruačním cyklu, handicapuje pacientku při pohlavním styku, vyprazdňování stolice, může prorůstat do střevní stěny rekta a tlustého střeva.